Generalforsamling i Støtteforeningen

8. februar 2017

Frederikshavn Firmaidrætsklubs Støtteforenings afholder generalforsamling.

Tirsdag 14-03-2017 Kl. 18.00, I firmaklubbernes lokaler Flade Engvej 8.

 

Dagsorden:

  1.             Valg af dirigent.
  2.             Formandens Beretning.
  3.             Regnskab 2016
  4.             Indkomne forslag.
  5.             Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6.             Valg af formand. Lige år. Gitte Svensson.
  7.             Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

             Lis Sortkær/Gitte Madsen

  1.             Valg af 2 suppleanter. Hanne B J & Carsten H.
  2.             Valg af 2 revisorer. Egon N & 1 ny

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. (07-03-2017)

Mvh.

Bestyrelsen