Generalforsamling i støtteforeningen 2020

9. marts 2020

Der afholdes generalforsamling den 24. marts, klokken 17, på 2Takt, Søndergade 18.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Kontingent

9. Eventuelt