Generalforsamling i Støtteforeningen

21. februar 2019

Afholdes torsdag den 14. marts kl. 17:00, på 2Takt, Søndergade 18 A.

-----------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for 2018
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  - Formand/ Lige år. Lis Sortkær.
 6. Valg af kasserer/Ulige år.
  - Kasserer/Ulige år. Lis Sortkær.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 år.
  - Gitte Madsen og Lis Sortkær
 8. Valg af 2 stk. Suppleanter. 1 år
  - Carsten Hyttel og Henny Jørgensen.
 9. Valg af 2 stk. bilags kontrollanter. 1 år
  - Egon Nielsen og Tage Pedersen
 10. Eventuelt

Tilmelding senest den 12. marts 2019 af hensyn til mad bestilling