Generalforsamling i støtteforeningen 2020

26. august 2020

Der afholdes generalforsamling Onsdag den 9. september kl. 17.00 i Møllehuset, Møllehus Alle, 9900 Frederikshavn

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Kontingent

9. Eventuelt