Generalforsamling tirsdag den 29. marts kl. 18:30

24. februar 2022

FFK vil være vært for et mindre traktement efter generalforsamling. Vi håber på at se rigtig mange.

Dagsordenen er som følger: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og året der gik i 2021.  
 3. Gennemgang af regnskab af Marianne.  
 4. Fremlæggelse af budget og orientering om kontingenter af Marianne.   
 5. Rettidigt indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.  
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  Følgende er på valg for 1 år: Anders Flarup Pedersen.
  Følgende er på valg for 2 år: Bo Munch Pedersen, Heidi Lis Gad & Isabella Nadja Sole.  
 7. Valg af revisor 

           Jane Kiel er på valg for 2 år. 

      9. Eventuelt.  

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.